AktualnościW dniu 9 października 2020 roku w Centrum Wodnym SGGW w Warszawie podczas uroczystego rozpoczęcia w nowym roku akademickim 2020/2021 działalności naukowej i dydaktycznej Instytutu Inżynierii Lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pracownikom Katedry Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robot wręczone zostały Nagrody JM Rektora SGGW w Warszawie za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne, które w imieniu JM Rektora wręczył prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko – Prorektor ds. Nauki.

Nagrody otrzymali dr inż. Marzena Lendo-Siwicka, dr hab. inż. Sławomir Bajkowski, dr inż. Janusz Urbański, dr inż. Katarzyna Pawluk, dr inż. Zdzisław Skutnik, dr inż. Grzegorz Wrzesiński, dr inż. Marta Kiraga, dr inż. Anna Markiewicz oraz dr Roman Tracz.

Dr. hab. inż. Mieczysław Połoński prof. SGGW otrzymał nagrodę za całokształt pracy na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda uroczyście podziękował za wieloletnią pracę, dr hab. inż. Mieczysławowi Połońskiemu prof. SGGW, który z końcem ub. roku akademickiego przeszedł na emeryturę. Do podziękowań dołączyli się także pracownicy katedry Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót.


Zalecenia dotyczące COVID-19


Tematyka prac dyplomowych proponowana przez pracowników Katedry


Organizacja nauki w semestrze zimowym 2020/2021
Katedra Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót powstała w 2019 roku w wyniku reorganizacji struktury Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska z Zakładu Technologii i Organizacji Robót Inżynieryjnych, Zakładu Inżynierii Rzecznej oraz Zakładu Geotechniki.

Działalność Katedry obejmuje dydaktykę oraz badania naukowe. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry realizowane są na czterech kierunkach studiów na studiach inżynierskich i magisterskich, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych: Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna oraz studiach Ochrona Środowiska.


8-10 lipca 2019 w Laboratorium – Centrum Wodne SGGW odbyła się 50. Ogólnopolska  Konferencja Naukowo – Techniczna „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych” pod Patronatem Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Organizatorami Konferencji jest Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, Katedra Geoinżynierii.

Więcej informacji znajduje się stronie Konferencji. http://ipb2019.sggw.pl/